Hans Abrahamsen

Adjungeret professor
Hans Abrahamsen

Fra DKDM's pressemeddelelsen udsendt 8. januar 2018:

Hans Abrahamsen har igennem hele sin karriere, som strækker sig tilbage til hans gennembrud som ganske ung i de tidlige 1970'ere, været en markant figur i ny dansk musik og en af sin generations ledende skikkelser. I løbet af de efterfølgende årtier voksede også den internationale interesse for Hans Abrahamsens musik, hvilket førte til bestillinger fra førende europæiske ensembler og orkestre som f.eks. London Sinfonietta og Berliner Filharmonikerne (værket Nacht und Trompeten i 1981). Inden for de seneste 15-20 år har han markeret sig som en af de væsentligste aktører på den internationale scene - og en inspirator og et forbillede for mange unge komponister. Et par milepæle fra disse år er ensembleværket Schnee fra 2006-8 på bestilling af Westdeutscher Rundfunk samt Let me tell you fra 2013 for sopran og orkester på bestilling fra Berliner filharmonikerne. I 2016 tildeltes han både Nordisk Råds Musikpris og den højt ansete Grawemeyer Award for Musical Composition for værket Let me tell you.

I forbindelse med sin internationale karriere har Hans Abrahamsen jævnligt afholdt seminarer, masterclasses og kortere undervisningsforløb i komposition ved fremtrædende konservatorier og universiteter i Europa og USA. Med henblik på netop denne type af aktiviteter er det derfor af overordentlig stor værdi for DKDM - og i særdeleshed for DKDMs komponistklasse, at han nu er udnævnt som adjungeret professor i komposition ved DKDM. Det kan tilføjes, at Hans Abrahamsen tidligere har været tilknyttet DKDM som docent i komposition og instrumentation. 

Titlen som adjungeret professor er en ærestitel, og der knytter sig formelt set ingen pligter til hvervet. På universiteterne afholder adjungerede professorer sædvanligvis forelæsninger eller noget tilsvarende. I konservatoriesammenhæng drejer det sig typisk om afholdelse af masterclasses, koncertmedvirken o. lign. Hertil kommer en ikke uvæsentlig funktion som både inspirator og en slags ambassadør for institutionen.