Henrik Holmen Jensen

Musikbibliotekar, Administrationen

Direkte telefonnummer: 72 26 72 06

Særlige områder

  • Udlånsvagt
  • Forespørgsler
  • Brugervejledning 
  • Materialevalg
  • Indkøb af materialer til samlingen
  • Katalogisering 
  • Hjemkaldelser og erstatningssager
  • Formidling

Uddannelse 

  • Bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole
  • Studier i musikvidenskab og fransk ved Københavns Universitet