Jonas Bille Gamkjær

Studiechef, Administrationen
Jonas Bille Gamkjær

Direkte telefon: 72 26 72 41

Ansvarlig for faggrupperne: Komponister, tonemestre, Almen musiklærer (AM) og almene fag (musikhistorie, teori, hørelære, entreprenørskab)

ØVRIGE ARBEJDSOPGAVER

  • Personaleledelse af studieadministrationen og IT-afdelingen
  • Koordination af kvalitetssikring og evalueringer
  • Ansvarlig for optagelsesproces samt efter- og videreuddannelsesudbud
  • Sekretær for DKDM's aftagerpanel
  • Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut
  • Medlem af koordinationsudvalget for Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Udviklingsarbejde (DNMpFU)

UDDANNELSE

2018: Diplomuddannelse i ledelse, Københavns Professionshøjskole

2007: Cand.mag. i musikvidenskab, Københavns Universitet

2004: BA i musikvidenskab med tilvalg i filosofi, Københavns Universitet