Martin Lohse

Lektor, Teori
Martin Lohse

Martin Lohse er født i 1971 og uddannet i komposition og musikteori på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med debut fra solistklassen i 2004.

Modtog Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 2003 og Håkon Børresen Prisen 2012. Udover at komponere akustisk og elektroakustisk musik, maler han abstrakte billeder – gerne i rene klare farver.

"Jeg søger i min musik at indkredse små musikalske momenter og stemninger, som kan folde sig ud i et længere tidsforløb. Sammenstillingen af den ”rene” og klare musik med en mere forvitret og flerlaget musik er et af kendetegnene i min musik. Harmonisk og melodisk udtrykker musikken ofte mindelser om  noget som var – musikalske erindringer i små glimt eller længere forløb som med sin flydende tid (accelerando, ritardando mm.) skaber en musik med det organiske som en af sine grundpiller."

Lohse har skrevet godt 60 værker for kor, orkester samt forskelligekammermusikbesætninger med og uden elektronik. Hans værker er blevet opført i alle de skandinaviske lande, det meste af Europa samt på turneer i Rusland, Vietnam, Bangladesh, Sydamerika og USA.

Læs mere på martinlohse.com og eng.wikipedia.org