Mie Ajspur

Studiekoordinator, Administrationen
Mie Ajspur
Direkte telefonnummer: 72 26 72 30

Arbejdsopgaver 

Koordinator for konservatoriets skemasystem

Koordinator for faggrupperne Kirkemusik og Tidlig musik samt Almen Musiklærer og hørelære

SU-vejleder