Thomas Solak

Docent, Instrumentation, Teori
Thomas Solak

Thomas Solak har undervist ved DKDM siden 1992, fra 2000 som docent. Han underviser i musikteoretiske fag, herunder satslære, analyse/formidling, teori for kirkemusikere, arrangement, instrumentation og rytmisk teori/arrangement.

Han har desuden ansvar for undervisningsteknologi og distance learning på konservatoriet, og har stået for udvikling og implementering af en række nye teknologier.

Thomas Solak er uddannet fra DKDM 1987-1993 med hovedfagene klaver og musikteori og med sidefag inden for den rytmisk/improvisatoriske musik. Efter et mangeårigt virke som underviser i forskellige led af musikuddannelsessystemet har interessen samlet sig om anvendelse af it i formidlingsøjemed, og siden 1996 har han beskæftiget sig indgående med læring og it på konservatorieuddannelsen. Han er bl.a. gennem en række større FOKU-projekter ophavsmand til undervisningsprogrammerne HarmonyLab (1998), RytmeRepetitør (2000),  DKDM-Hørelæresuite(2006), FormIllustrator (2008) samt skrifterne „Amadeus“ (2000) til musikvidenskabelig brug. Deltagelse i flere nationale og internationale fora for pædagogik og nytænkning. Board-medlem i Nordic Music Theory Network.

Thomas Solak begyndte sit musikalske virke som udøvende musiker. Projektvise ansættelser som orkesterleder, 15 års ansættelse som organist og en omfattende koncertvirksomhed som pianist og organist, herunder koncertrejser som akkompagnatør i Danmark, Sverige, Tyskland, Luxembourg og Frankrig, bibragte en solid praktisk baggrund for de senere musikteoretiske studier.

Fra 1985 har Thomas Solak tillige været aktiv som komponist og arrangør, spændende fra liturgisk musik til rytmisk-improvisatorisk musik.