Årsfestkoncert med DKDM's Symfoniorkester

Orkesterkoncerter

Konservatoriet arrangerer årligt 3-4 store orkesterkoncerter

Konservatoriet gennemfører årligt 3-4 store egenproduktioner med DKDM’s Symfoniorkester samt 1-2 samarbejdsprojekter med Copenhagen Phil.

De store symfonikoncerter afholdes i Konservatoriets Koncertsal, med undtagelse af en orkesterkoncert i juni måned, der markerer afslutningen på studieåret og normalt finder sted i Tivolis Koncertsal. Derudover gennemføres i januar måned et samarbejdsprojekt med Operaakademiet på Det Kgl. Teaters Gamle Scene.

Orkesterkoncerterne dirigeres af en lang række topdirigenter – for det meste med relation til regionens musikliv i egenskab af chefdirigent eller musikchef, eksempelvis Michael Schønwandt, Thomas Dausgaard og Giancarlo Andretta.

Flere orkesterkoncerter indarbejdes i de festivaler, DKDM arrangerer, og solisterne rekrutteres for det meste fra DKDM’s egne rækker af solistklassestuderende. Det er obligatorisk for studerende med orkesterinstrument at deltage i orkesterprojekterne.

Ud over konservatoriets egne orkesterprojekter medvirker studerende fra DKDM i flere forskellige internationale ungdomsorkestre, såsom f.eks. Baltic Youth Orchestra, Orkester Norden, European Union Youth Orchestra og Gustav Mahler Jugend Orchester. DKDM  er lejlighedsvis vært for gæstekoncerter med disse orkestre.