Foredrag

Kl. 10-12 i Konservatoriets Koncertsal

Paul Harris – Improve Your Teaching


Engelsk musikpædagog, komponist, klarinettist, forfatter og underviser. Har udgivet adskillige bøger om undervisning, bl.a. Simultaneous Learning, Compose yourself, group music teaching in practice, improve your teaching og mange flere.

Lene Tanggaard –  Kreative læreprocesser


Mange organisationer har de seneste år satset kraftigt på at skabe mere dynamiske, kreative læringskulturer, men der er stadig udfordringer med for alvor at få organisationskulturer og praksisser til at være medspillere i processen. I Lenes oplæg inddrages eksempler fra en række af hendes aktuelle forskningsprojekter, hvor integration af læring og kreativitet i hverdagen er et nøgleord. Hvordan kan man arbejde med eksempelvis partnerskaber, med at få drift og læringskultur til ikke at modarbejde hinanden, med ritualer og med tillidsbaserede ’kontrakter’, der sikrer engagement og kontinuitet over tid? Hvilken slags foretagsomme fællesskaber ser ud til at gøre en forskel?  

Lene Tanggaard professor og viceinstitutleder på AAU på Institut for Kommunikation og Psykologi. Derudover er hun leder af Center for Kvalitative Studier i samarbejde med Svend Brinkmann.

Jens Skou Olsen – Kreativitet og læring


Kreativitet og læring eller: Den lyttende dialog som ontisk grundfjeld!

Hvad er kreativitet for noget? Hvad mener vi, når vi taler om læring? Hvilken betydning har oplevelser for vores arbejdsliv og liv i det hele taget? Jens Skou Olsen giver fra sit ståsted som improvisationsmusiker, underviser, instrumentbygger og forsker et indblik i sine eksperimenter med en kunstnerisk, musisk tilgang til skaberværk og undervisning; og denne dag vil Jens invitere os til en konkret udforskning af, hvordan den lykkelige sammenkomst af skaberværk, læringsværk og værensværk kan bibringe os uventede tøbrud og styrkede praksisfællesskaber.

Jens Skou Olsen er Ph.D., ass. prf., musiker, komponist og forsker. Udover at være jazzmusiker er Jens ansat på Rytmisk Musikkonservatorium.

Line Fredens


Hvordan kan vi udvikle talenter hos alle?

Talent ikke kun er noget man har, men noget man gør. Målet er at udvikle en optimal strategi, og det kræver et talent for at overvinde modgang og overskride barrierer. Line Fredens vil ud fra et enaktivt læringssyn belyse, hvordan man kan lære at blive en vinder, selvom man taber, og hvordan undervisere i praksis kan understøtte de studerendes udvikling gennem fokus på og bevidstgørelse af konkrete handlinger.
 
Line Fredens er Master i Læreprocesser med specialisering i Organisatorisk Coaching, certificeret coach og violinist. Ved siden af sit job som stemmeleder i Malmö Symfoniorkester, underviser hun i performancepsykologi og pædagogisk teori ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og har som coach en omfattende praksis rettet mod klassiske musikeres læring og performance.