Trompet

Program

Konference 4. januar 2018 på DKDM

Velkomst i Konservatoriets Koncertsal
Indgang via Julius Thomsens gade 1, 1974 Frederiksberg C

9:00 Sign in og kaffe i koncertsalsfoyeren
10:00 Velkomst
10:05 Lene Tanggaard: Kreative læreprocesser
10:30 Jens Skou Olsen: Kreativitet og læring
11:00 Paul Harris: Improve your teaching
12:00 Line Fredens: Hvordan kan vi udvikle talenter hos alle?
12:30 Frokost i kantinen                                                
13:30-14:30 Workshop 1: Undervisningspraksis
14:45-15:45 Workshop 2: Undervisningspraksis (gentagelse)
16:00 Kaffepause
16:30 Workshop 3: Det fagnære møde
17:30 Koncert lounge

Der tages forbehold for ændringer