Internationale relationer og strategi

Globalt netværk og strategiarbejde

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en eliteinstitution med mange internationale studerende og samarbejdspartnere. Det kræver en målrettet indsats at opbygge og udvikle en international position inden for klassisk musikuddannelse og på DKDM varetages dette arbejde af Internationalt Kontor. Du kan læse mere om DKDMs internationale strategi (2019-22) her.

DKDMs Internationalt Kontor vejleder og hjælper indenfor følgende områder: 

  • Strategisk udvikling af internationale relationer - både internt og eksternt.
  • Udvikling af større internationale projekter, f.eks. intensive projekter og masterclasses.
  • Deltagelse i forskellige internationale netværk for uddannelsesinstitutioner indenfor musikuddannelse.
  • Rekruttering, markedsføring og PR.
  • Tovholder og ansvarlig for internationale fuldtids- udvekslings- og gæstestuderende.
  • Planlægning af ind- og udgående studerende, lærere samt medarbejdere.
  • Planlægning af internationale besøg og rejser.
  • Udvikling og afvikling af Distance Learning.
  • Projektleder på Global Audition Training Programme (GAT).  
  • Koordinering af Kulturministeriets målsætning om styrkelse af internationalisering på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Kontakt os via nedenstående, hvis du vil vide mere.

International afdeling: 
E:international@dkdm.dk
T: +45 72 22 72 15 eller +45 72 22 72 69