InterArt

En arbejdsgruppe bestående af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

InterArt er en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet i 2019, som består af et medlem fra hver af de syv videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner under Ministeriet. Med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som tovholder, har InterArt til formål at udvikle og iværksætte fælles initiativer for kompetence- og kapacitetsopbygning til understøttelse af institutionernes strategiske arbejde med internationalisering. Arbejdsgruppens opgave er at opbygge og dele relevant viden inden for internationalisering, der skal medvirke til et generelt kompetenceløft inden for det internationale område.

InterArt består af ét medlem fra hver af de følgende institutioner:

Den Danske Filmskole

Den Danske Scenekunstskole

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

Syddansk Musikkonservatorium

 

Du kan kontakte InterArt ved at skrive til international@dkdm.dk.