Samarbejde og internationale projekter

DKDM har en bred vifte af europæiske partnere og strategiske samarbejder i både Kina og USA.

De amerikanske og kinesiske indsatsområder er med til at udfordre konservatoriets målsætninger, og de kræver, at der til stadighed arbejdes på at dokumentere resultater, så DKDM kan måle sig med de bedste i verden.

Kina

Kina er i særdeleshed en vigtig del af DKDMs internationale relationer. Kinesisk musik og kultur anses som betydningsfuldt for fremtidens musikstuderende og udøvere. I 2012 blev Music Confucius Institute (MCI) etableret på DKDM i samarbejde med Central Conservatory of Music i Beijing, Kina. Målsætningen for instituttet er at udvikle og støtte interaktionen mellem klassisk vestlig musik og traditionel kinesisk musik. Læs mere om MCI

USA

Den amerikanske tilgang til akademisk viden og entreprenørskab inspirerer og videregiver nye pædagogiske metoder til den europæiske tradition indenfor musikuddannelse. Vidensdeling og samarbejde med de ledende amerikanske musikinstitutioner faciliteres gennem brugen af Distance Learning- teknologi.

Kulturelle forskelle bliver ligeledes udforsket igennem udvekslinger og studieture for både DKDMs studerende og undervisere. Herudover samarbejder DKDM med study abroad-programmet 'DIS - Study Abroad in Scandinavia', og modtager hvert semester amerikanske studerende, som kan tage et valgfag på konservatoriet som en del af deres studier på DIS. Læs mere om DIS.

Europa

DKDM har deltaget i Erasmus+ og Nordplus programmerne i mange år. Programmerne danner grobund for samarbejde med andre anerkendte europæiske musikkonservatorier inden for blandt andet udveksling for studerende, undervisere og medarbejdere. Denne udveksling er højt prioriteret på DKDM. Derudover deltager DKDM i intensive projekter - herunder seminarer, master classes, ensemble/orkester-projekter, summer campus etc. Alle projekter, der skaber ekstra værdi for institutionens virke.