Kunst og udvikling

Den viden, som DKDM's uddannelser bygger på, stammer fra tre områder eller søjler: kunstnerisk praksis, udviklingsvirksomhed og forskning, i det daglige forkortet FOKU. Som kunstnerisk uddannelsesinstitution udgør viden fra kunstneriske praksis den centrale søjle, men også udviklingsvirksomhed og forskning leverer vigtige og vægtige bidrag til den viden, der danner grundlaget for uddannelserne på DKDM.

Under menupunkterne ”Kunstnerisk praksis”, ”Udviklingsvirksomhed” og ”Forskning” kan du se eksempler på, hvordan der på DKDM arbejdes med de tre søjler i videngrundlaget.

Selv om de tre søjler beskrives hver for sig, er arbejdet med områderne i praksis forbundne, og DKDM arbejder derfor målrettet med videndeling og samarbejder på tværs af områderne. Dette arbejde vil du også kunne se eksempler på under menupunktet ”Videndeling”.

Under menupunktet ”Udgivelser” kan du finde eksempler på udgivelser af såvel cd’er som bøger og artikler produceret af DKDM's lærere.

 

Hent DKDM's FOKU-strategi