Distance Learning på DKDM

Forskning

Forskning på DKDM udføres af DKDM's lærere og kan tage form af forskningsprojekter evt. i samarbejde med forskere fra ind- og udland og omfatte udgivelser i form af artikler, bøger, papers, konferencebidrag o.a.

I 2018 igangsatte DKDM forskningssatsningen Kunst og læring, som består af tre selvstændige ph.d.-projekter og et seniorforskningsprojekt, der danner overbygning på disse. Projektet udføres i samarbejde med gradsgivende universiteter. Kernen i Kunst og læring er således forskning, men Kunst og læring bygger derudover bro mellem forskning, kunstnerisk praksis og udviklingsvirksomhed på DKDM ved, når det er relevant, at integrere praksiserfaring og udviklingsvirksomhed i forskningsmiljøet omkring Kunst og læring.

Under menupunkterne til venstre kan du finde eksempler på igangværende og afsluttede forskningsprojekter.