orgel

Integration gennem interpretation

- med særlig fokus på historiske tangentinstrumenter

Projektet Integration gennem interpretation er et pædagogisk forskningsprojekt som på videnskabelig grund søger at udvikle teori og metode til interdisciplinær forskning ved DKDM. 

Projektet søger ud fra et helhedsperspektiv at studere sammenhængen mellem instrument, improvisation, repertoire og kontekst i forskellige perioder for at skabe forudsætningen for nye pædagogiske og interpretatoriske konkretiseringer. Med udgangspunkt i kildehistoriske studier og musikalsk analyse studeres musikken ud fra historisk, kulturel og social sammenhæng - sat i relation til de samtidige instrumenter med deres egenskaber og kvaliteter. En forudsætning for at kunne gennemføre den slags interpretationsforskning er adgang til relevante instrumenter. Da DKDM har adgang til velbevarede orgelinstrumenter fra forskellige epoker samt de fleste typer af tangentinstrumenter (cembalo, klavikord, harmonium og pedalklaver), som anvendes som øveinstrument for de organiststuderende, vil vi i første omgang koncentrere forskningen til dette repertoireområde. 

De forskellige tangentinstrumenters udvikling og funktion i 1700- og 1800tallet vil være genstand for et særligt studie med henblik på at undersøge instrumenternes betydning for klaverteknikkens udvikling og forandring. Ved at øve på klavikord f.eks. udviklede 1700tallets organister en bevægelses-effektiv teknik med et meget fintfølende anslag, som de kunne overføre til orglet. I løbet af 1800tallet øvede organisterne sig på pedalklaver og udviklede der modsvarende en dynamisk sensibilitet, som organister i dag sjældent er i besiddelse af. 

Resultater vil blive belyst og analyseret ud fra et ergonomisk perspektiv og tilpasset i det pædagogiske arbejde. Projektet udføres i tæt tilknytning til DKDMs nye kandidatuddannelse i orgel. De studerende gives derigennem mulighed for musikvidenskabelig fordybelse inden for rammerne af kandidatuddannelsen og for integration af resultaterne i deres eget pædagogiske og kunstneriske virke. Det vil desuden være meget ønskeligt at knytte en PhD-studerende til projektet.  

Leder af forskningprojektet vil være DKDMs nyudnævnte orgelprofessor Hans Davidsson, der siden 1990erne har stået i spidsen for substantiel forskning i Göteborg og siden Bremen University of Roschester.

Projektet ønskes gennemført i samarbejde med øvrige danske musikkonservatorier, musikafdelingen på Det Kgl. Bibliotek, Musikmuseet, GoArt (Göteborg Organ Art Center ved Göteborgs Universitet i Sverige), Hochschule für Künste Bremen og Eastman School of Music (University of Rochester, New York, USA).