Violinstuderende

Anne Gry Haugland

Genklang – om fagsprog og begreber i krydsfeltet mellem kunst og læring

Genklang er et forskningsprojekt, der danner overbygning på Kunst og lærings fire ph.d.-projekter, således at de ikke alene er fire selvstændige stykker forskningsarbejde med hvert sit fokus, men også er fire nedslag i det fælles emneområde, nemlig relationen mellem kunst og læring.

Genklangs mål er således sammenfaldende med Kunst og lærings overordnede mål, nemlig at arbejde med de særlige aspekter, som kendetegner kunstnerisk læring – hvordan man gennem læring udvikler kunstnere, der dels mestrer et meget højt teknisk færdighedsniveau, som langt hen ad vejen er fælles for faggruppen, og dels udvikler en individuel kunstnerisk identitet. Men hvor de fire ph.d.-projekter under Kunst og læring dykker ned i hvert sit område af Kunst og lærings emnefelt, fokuseres der i Genklang på begrebsanalyse og begrebsudvikling.

For at kunne adressere det særligt kunstneriske i læreprocesserne kræves et fagsprog for dette særlige område – et fagsprog, som ikke blot kan importeres fra de forskellige fagligheder og teoretiske og analytiske retninger, som der trækkes på i Kunst og lærings enkelte projekter, men som må udvikles i en stadig vekselvirkning mellem etablerede fagsprog fra andre vidensområder og eksisterende praksis for kunstnerisk læring. Vi skal med andre ord ikke alene kunne forstå og bruge fagsprog fra andre fagområder, vi skal også kunne udvikle og udvide dette fagsprog, hvor det ikke slår til i forhold til de processer og fænomener, som vi ønsker at dokumentere, analysere og udvikle.

Genklang indeholder en projektlederfunktion for det samlede projekt Kunst og læring, herunder ansvaret for afholdelse af Kunst og læring-Forum med tilhørende udgivelser, samt tre selvstændige forskningsartikler og redaktion af Kunst og lærings afsluttende antologi.

Pt. er projektlederdelen af Genklang samt forskningsarbejdet til artiklen ”I mangel af bedre – brugen af metaforer i forbindelse med kunstnerisk læring” sat i gang.

Projektet udføres af Anne Gry Haugland.