Jesper Andersen

Jesper Andersen

Musik & Teknologi

Ph.d.-projektet Musik & Teknologi er placeret i grænselandet mellem læring, performance og opfattelse af musik på den ene side og lydteknologi/musikproduktion på den anden. Især indenfor den klassiske musik, opstår der udfordringer – både praktisk og kunstnerisk – når teknologi og musik mødes. Men integrationen af musik og teknologi kan også udvikle og udbrede musikken på nye måder.
Det er disse møder jeg vil undersøge ved at arbejde indenfor to områder, hvor musikken skal formidles gennem teknologi:

1: Musik for hørehæmmede (primært brugere af Cochlea Implants)
Musikteknologien kan udvide adgangen til musikkens verden for folk med høretab. I projektet fokuseres primært på at forbedre musikopfattelsen hos lyttere med Cochlea Implants. Langt hovedparten af udviklingen af CI har fokuseret på at optimere taleforståelse. Men der er ikke tilstrækkelig forskning CI-brugeres musikopfattelse og hvordan den kan forbedres. I projektet vil jeg primært arbejde med at forstærke musikoplevelsen med at tilføje andre sensoriske inputs, såsom vibration og lys. Men projektet vil også undersøge effekten af at omplacere lydkilderne i et 3D-lydfelt og endelig finde veje for komponister til at komponere ny musik indenfor rammerne af CI’s lydgengivelse.

2: Distance Learning
Her kan musikteknologien bringe studerende og lærere tættere på hinanden på tværs af kloden. Ved at udnytte internettets- og det dedikerede forskningsnets muligheder, kan man frigive et potentiale for udveksling, vidensdeling, benchmarking og networking samtidig med at minimere klimaaftrykket. I denne del af projektet undersøges følgende spørgsmål:

  1. Hvordan kan man yderligere overkomme de tekniske og kunstneriske udfordringer ved fjernundervisning indenfor klassisk musik?
  2. Hvordan reagerer undervisere og studerende på forskellige systemer til afspilning (højtalere, hovedtelefoner og 3D-lyd)?
  3. Hvordan påvirker data-compression og anden processering (for eksempel ekko-udligning og fejlkorrektion) opfattelsen af de overnævnte?
  4. Hvilken indflydelse har selve lydtrykket?
  5. Hvordan kan man systematisk evaluere udbyttet af synkron fjernundervisning, herunder opfattelsen af det sociale nærvær?

Musik & Teknologi er et tvær-institutionelt samarbejde mellem DKDM og Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi ved Aalborg Universitet.

Udbytte
Udover at lave en primær artikel for hvert emne, vil PHD-projektet omfatte en lang række mindre artikler. Afslutningsvis, vil artiklerne sammenholdes og blive diskuteret bl.a. for at sikre at resultaterne kan bringes til anvendelse ikke bare indenfor forskning, men også direkte indenfor musikproduktion og musikuddannelse. Projektet udmøntes også i en række koncerter/begivenheder for Cochlea Implant-brugere.
Derudover vil resultaterne og hele projektforløbet, løbende blive delt på workshops, konferencer, i undervisning og i podcast-serien ”Andersens PHD-Podcast”:

Apple:

https://podcasts.apple.com/.../andersens.../id1493644996...

Spotify:

https://open.spotify.com/show/0d7vyZXQUBIJPYefhnw8r9...

Projektet er finansieret med støtte fra Kulturministeriets Forskningspulje og udføres af Jesper Andersen, der er lektor og leder af tonemesteruddanelsen på DKDM.

Herunder er en liste over workshop- og konferencepræsentationer, der relaterer sig til projektet. Dernæst en liste over artikler, som der allerede er under udarbejdelse


Workshop- og konferencepræsentationer

Dato

Aktivitet

April 2nd 2020

Presentation at “Networked Performing Arts Production Workshop”, New York (moved online)

May 14th 2020

Presentation at “Teaching Music Online In Higher Music Education, Melbourne (moved online)

May 19th

Presentation at “Online Learning workshop”, Berklee College of Music (online)

August 12th 2020

Presentation at “Online Learning in Higher Music Education Workshop”, University of Memphis (moved online)

October 23rd

Participation workshop “Digital Music Teaching Online”, Nordplus-project, Helsinki, Copenhagen, Tallin, Vilnius (moved online)

October 30th 2020

Presentation on Beethovens hearing loss at RDAM Beethoven Festival, Copenhagen

November 19th 2020

Guest lecture to Royal College of Music, London on the topic of “Distance Learning”

January 4th 2021

Presentation at RDAM conference for music pedagogy on the topic of “Distance Learning”

January 20th 2021

Presentation at webinar for “Danish music- and cultural schools” on the topic of “Distance Learning”

 


Artikler og "posters" under udarbejdelse

1: Virtual Reconstruction of a the Ambisonic Concert Hall of the Royal Danish Academy of Music

With Anders Riddersholm Bargum, Devansh Kandpal, Oddur Ingi Kristjansson, Simon Rostami Mosen and Stefania Serafin

2: Haptic augmentation for music listening
With Razvan Paisa and Stefania Serafin

 

3: Music and Cochlea Implants - review