Kunstnerisk praksis

Den viden, der udvikles gennem kunstnerisk praksis, har mange facetter. Musikken udfolder sig grundlæggende gennem sin praksis: Det er gennem det stadige arbejde med værkerne (nye såvel som gamle), at musikken lever og udvikler sig – den offentlige kunstscene fungerer derfor både som laboratorium for udvikling af praksisfeltet og som et fagfællesskab for kunstnerne. Samtidig er kunst- og musiklivet et komplekst og stadig skiftende arbejdsmarked, som de studerende skal lære at begå sig i.

Den kunstneriske praksis er således indlejret i en professionel praksis, der ud over den kunstneriske praksis omfatter en bred vifte af vidensområder og kompetencer. Derfor spiller undervisernes forankring i såvel egen kunstnerisk praksis som deres erfaring som professionelle aktører på den offentlige kunstscene en afgørende rolle for uddannelsernes relevans og kvalitet. Denne viden fra kunstnerisk praksis gennemstrømmer den daglige undervisning på DKDM. DKDM er med sin mange koncerter og festivaler selv en væsentlig kunstscene, og de studerendes aktive deltagelse på denne scene er en central del af deres uddannelse. Derudover understøtter DKDM den kunstneriske praksis uden for DKDM's egne rammer f.eks. i form af koncerter og musikudgivelser. Under menupunktet ”Cd-udgivelser” vil du finde eksempler på kunstnerisk praksis dokumenteret i form af cd-udgivelser.