Udviklingsvirksomhed

Udviklingsvirksomheden på DKDM fordeler sig inden for tre kategorier: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV) og anden udviklingsvirksomhed (AUV). Fælles for udviklingsvirksomheden i alle tre kategorier er, at de alle er centreret omkring den kunstneriske praksis, hvad enten det gælder kunstneriske eller pædagogiske strategier og metoder eller anden form for udvikling af det kunstneriske praksisfelt.

Under menupunkterne til venstre uddybes de tre kategorier, og du kan finde eksempler på projekter inden for de forskellige kategorier af udviklingsvirksomhed.