Anden Udviklingsvirksomhed

Anden udviklingsvirksomhed (AUV) dækker over tiltag, som bidrager til konservatoriets videngrundlag, uden dog at være hverken KUV eller PUV.

AUV kan f.eks. knytte sig til dele af den professionelle praksis, som omkranser den kunstneriske praksis uden at være decideret kunstnerisk praksis, eller AUV kan bevæge sig ind i formater, som ikke direkte inkluderer kunstnerisk eller pædagogisk praksis, men som lægger sig i forlængelse deraf, f.eks. bogudgivelser eller foredrag.

Under menupunkterne til venstre kan du finde eksempler på igangværende og afsluttede AUV.