Cello og noder

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er det, der i international sammenhæng kaldes ”artistic research”. I KUV gøre kunstnernes undersøgelser i og gennem den kunstneriske praksis tilgængelige for andre gennem dokumentation og kritisk refleksion. KUV er derfor ikke alene et godt værktøj til kunstnerisk udvikling for den enkelte kunstner. KUV er også et særdeles godt værktøj for videndeling – ikke alene mellem fagfæller, men også når det gælder at bruge erfaringer fra kunstens verden i andre sammenhænge og i samarbejde med eksterne aktører. Under menupunkterne til venstre kan du finde eksempler på igangværende og afsluttede KUV-projekter.