At komponere for cello og realtime processing

KUV-projekt af Ejnar Kanding

At komponere for cello og real-time processing

Projektets kontekst er en udvikling af en komposition for cello og real-time processing. Udgangspunktet er den klassiske musiktraditions partiturmusik i interaktion med computeren som medspiller. Udøvende cellist: Toke Møldrup.

Kompositionen skal sætte musikerens fornemmelse for frasering og tid i centrum blandt andet gennem research og udvikling af instrumentaltekniske færdigheder (den udøvende dimension). Udover selve komposition udvikles et digitalt brugerinterface (den skabende dimension), der skal håndtere computerens direkte interaktion med den udøvende musiker. Dette interface skal være let at gå til for en uddannet musiker, som ikke har forudgående kendskab til den elektroakustiske musik (formidling, tilgængelighed).

Interaktionen opleves som en spejling af den reale akustiske lyd, der afspejles af computerens medspillende surreale i nuet genererede lyd, der projiceres ind i rummet gennem højttalere. Spejlingen mellem den akustiske og digitale lyd kaldes real-time processing, projiceringen af lyden kaldes spatialisering.

Mit fokus indenfor den elektroakustiske musik er real-time processing, da mit udgangspunkt er den udøvende musikers kvaliteter. Således skal computeren følge musikeren og ikke omvendt. På den måde kommer musikerens fornemmelse for tid og frasering i centrum. Projektet bidrager altså til real-time processing området og en relevant notationspraksis indenfor dette felt. Til udforskning og udvikling af real-time processing dimensionen af kompositionen, anvendes det visuelle programmeringssprog Max, der udvikles af Cycling74 til "the specialized needs for artists, educators, and researchers working with audio, visual media, and physical computing."

Den klassiske musiktradition med dens specialiserede professionalisme på såvel det udøvende som det skabende område aktualiseres således i en nutidig digital virkelighed, hvor det bedste fra begge verdner sammensmelter i et nyt kunstværk.

Sideløbende med kompositionen for cello, der noteres som partiturmusik, programmeres den software/det interface, der kontrollerer værkets real-time processing ved hjælp af programmeringsværktøjet Max.

Værkets spatialisering (lydspredning i rummet) realiseres i Ny sals multispeaker setup. Der udvikles desuden en stereo version af værket i respekt for udbredelsesmulighederne.

Der udvikles en relevant notationsform for real-time processing i partituret. Der findes ikke en alment anerkendt notationspraksis, da feltet er i en konstant udvikling.

Uropførelse af værket i Ny Sal, fremført af Toke Møldrup.

Reflekterende artikel udarbejdes om proces og resultat på dansk og engelsk til brug for DKDMs site og fagtidsskrifter.

Udgivelse af værket på relevante streaming platforme, Apple Music, Spotify, Soundcloud, Youtube; partituret promoveres af Edition•S.

Slutresultat

  • et partitur
  • et fremførelsesinterface (Max patch)
  • en audio-visuel optagelse (Youtube) af værket, herunder en lydoptagelse
  • en skriftlig reflekterende artikel på dansk og engelsk