Bine Bryndorf

Den genfundne klang

Kort introduktion af Bine Bryndorfs KUV-projekt

Carl Nielsens sidste store værk "Commotio" er for orgel. Det blev færdigt i foråret 1931 samtidig med indvielsen af et nyt banebrydende orgel i København: orglet i Kunsthallen Nikolaj. Et manuskript på Det Kgl. Bibliotek kæder orglet og værket sammen. Projektet skal afsøge relationen og dens konsekvenser for fortolkningen af "Commotio" og for forståelsen af værket i samtid og nutid.

Projektet udføres i perioden 1. februar 2015 til 1. februar 2016.
Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV.

KUV-projektet har resulteret i en indspilning af Carl Nielsens orgelværker samt en artikel til "Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed. Antologi 2016."

Læs mere om Carl Nielsen: Organ Works
Læs mere om Bine Bryndorfs artikel "Den genfundne klang" i KUV-antologien