Søren Rastogi

Forming Performing

Kort introduktion af Søren Rastogis KUV-projekt

Projektet er en udgivelse, førsteopførelse og efterfølgende indspilning af Paul v. Klenaus klaverkoncert. Som dokumentations- og procesredskab anvendes en videologmetode, der efterfølgende danner basis for udgivelsen af en E-bog med refleksioner, konklusioner og fremadrettede anbefalinger. E-bogen udgives på dansk og engelsk.

Projektet udføres i perioden 1. marts 2014 til 1. juli 2016.
Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV.

Hent e-bog: Søren Rastogi: FormingPerforming og Søren Rastogi: FormingPerforming (engelsk)

Hent Søren Rastogis videoer fra projektet:

Præsentation af FormingPerforming 14. november 2017 kl. 15.30