Niels Rosing-Schow

Hvordan giver det mening?

Introduktion til professor Niels Rosing-Schows projekt
I KUV-projektet ” Hvordan giver det mening?” med undertitlen ”Musikalsk komposition på et perceptuelt grundlag” udforsker Niels Rosing-Schow (professor i komposition) mulighederne for at forankre tilgangen til musikalsk komposition i aktuel viden om perception og meningsskabelse i musik. Der er tale om et interdisciplinært felt omfattende perceptionspsykologi og elementer af kognitiv semiotik, herunder det relativt nye forskningsfelt: musikalsk semantik. På denne baggrund og i en åben kritisk refleksiv proces udvikler Rosing-Schow nye kompositoriske strategier, som han afprøver i kompositionen og fremførelsen af et nyt instrumentalværk for 12-15 musikere. Værket fremføres ved en offentlig koncert (lecture concert) og indspilles på cd.

Projektet udfoldes løbende til DKDM's studerende og lærerkollegium gennem seminarer, og det formidles bredt gennem en podcast-serie, produceret af DKDM, som tager afsæt i projektets temaer og afspejler projektets progression.

Projektet udføres i perioden 2019-2020