Helene Gjerris

Musikalsk tekstarbejde

Kort introduktion af Helene Gjerris' projekt

Projektet Musikalsk tekstarbejde vil undersøge, om man ved hjælp af en musikalsk begrebsverden kan forbedre evnen til at læse, forstå og fortolke tale- tekster samt tekster, som er sat i musik. Projektet vil via workshops og kunstneriske eksperimenter undersøge og udfordre den klassiske vokalmusiks traditionelle indstuderings- og interpretationspraksis.

Projektet har overordnet set to spor: 1) en række workhops, hvor undersøgelserne laves i samarbejde med studerende såvel som med inviterede eksterne konsulenter og 2) samarbejde med en komponist og ensemblet Figura om komposition og opførelse af et nyt værk med udgangspunkt i projektets grundlæggende metodiske greb; det musikalske tekstarbejde.

Projektet udføres af Helene Gjerris i perioden 1. oktober 2018 til 1.oktober 2021.

Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kulturministeriets pulje til KUV.