Orglet som orkestersubstitut

Et KUV-projekt af professor Sven-Ingvart Mikkelsen

En transskription af Richard Strauss: Vier letzte Lieder

Orglet er i sin natur et tvetydigt instrument – det et selvstændigt instrument, men det er også en imitation af et orkester, og organister har igennem århundreder spillet kor- og orkestertransskriptioner på orglet.

Projektet vil med afsæt i denne historiske tradition omfatte udarbejdelsen af en transskription af Richard Strauss: Vier letzte Lieder for sopran og orgel samt obligat violin.

Refleksioner over selve transskriptionsarbejdet samt hele baggrunden for benyttelse af orglet som orkestersubstitut vil sammen med en diskussion af mulighederne for at bruge orglet i samspil med andre instrumenter blive formidlet i nogle artikler, og projektet afsluttes med en CD-indspilning og en koncertfremførelse ved Copenhagen International Organ Festival i november 2020.

Projektet udføres i perioden august 2019 til august 2020.