Minifiddlers

Pædagogisk udviklingsvirksomhed

Pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV) kommer på DKDM til udtryk både som udvikling af DKDM's egen pædagogiske praksis og som udvikling af den pædagogik, som udgør en fast del af uddannelsen: DKDM er en institution, hvor der både undervises og undervises i at undervise andre.

Som i KUV er der i PUV fokus på videndeling og dokumentation, således at den viden, der genereres, kommer andre til gode sålevel indenfor som udenfor institutionen. Under menupunkterne til venstre kan du finde eksempler på igangværende og afsluttede PUV-projekter.