Den gode start

Pædagogisk udviklingsprojekt (PUV) af Henrik Bay Hansen

På baggrund af samtaler med 9 guitarlærere fordelt i 3 grupper (én i københavnsområdet, én på Fyn og én i Jylland) udarbejdes et idékatalog, der belyser praksisviden i forhold til guitarelevens første halve år med instrumentet. Fokus vil bl.a. ligge på generelle didaktiske overvejelser, tanker vedrørende lærer-elev-relationen, progression, siddestilling, indføring af spilletekniske aspekter og musiktermer, materialevalg, samt præsentation af eventuelle selvkomponerede øvelser og småstykker. 

Dermed vil guitarpædagoger over hele landet for første gang nogensinde få adgang til en skriftlig inspirationskilde med erfaringer hentet direkte fra den virkelige verden; den vil dels kunne læses mere overordnet og bruges som inspiration i forhold til, hvordan man kan finjustere og videreudvikle egen praksis, dels som et konkret idékatalog, hvor man kan finde løsninger på specifikke problemstillinger og en række hidtil upublicerede noder, der har relation dertil.

Henrik Bay Hansen er timelærer ved DKDM.
Projektet udføres i perioden oktober 2020 til april 2021.