Hans Peter Stubbe Teglbjærg

Disklaver-studier

Hans Peter Stubbe Teglbjærg: Disklaver-studier (2017-2019)

Dette projekt har to formål: At studere brugen af disklaveret som redskab til at mediere mellem instrumental og elektroakustisk orienteret komposition, og at skabe afsæt for at skabe nye former for interaktive værker beregnet på koncert opførelse.

Disklaverværker af kompositionsstuderende
De undervisningsmæssige kvaliteter ved disklaveret er store. Traditionelt orienterede komponister møder et spejl, der udvider deres selvforståelse og stimulerer til større generel strukturering af indledende nok så uskyldige ideer. Disklaveret gør det muligt at høre svært spilbare passager på et akustisk instrument og tilføjer således en uvurderlig konkretisering af materialet.

Instrumentet anvendes jævnligt til egentlige kompositioner, ligesom flere elever benytter det til at teste partiturskitser skrevet i fx Sibelius.

Disklaverkompositioner
Jeg har indledt komponering af en disklavier-cyklus på i alt 6 værker kaldet: PULSAR … [ study for disklavier Nr. 1-6 ]. Her sætter jeg fokus på en ny form for interaktion, som er mulig netop på Disklaveret. Foreløbigt har nr.1 til 4 set dagens lys og blevet opført, og to værker mere er på vej. Affødt af denne cyclus har jeg også arbejdet med endnu et nyt værk: The Spatial Piano (disklavier & 8 speakers). Her undersøger jeg disklaveret som et "augmenteret instrument", hvor klaverets mekaniske natur bliver spatialt projiceret.

Se dokumentation af The Spatial Piano

Se Study for disklavier no. 5 (fra PULSAR 2019)