Om Colourstrings

Ved hjælp af avanceret Distance Learning-teknologi afholder Géza Szilvay masterclass i brugen af Colourstring-metoden

Colourstrings metoden er udviklet af de ungarske brødre violinisten Géza Szilvay og cellisten Csaba Szilvay. Ideerne til metoden opstod efter at brødrene var flyttet til Finland, hvor de skulle begynde at undervise finske børn. De sproglige barrierer skulle overvindes i undervisningssituationen, eftersom de to brødre ikke kunne kommunikere sprogligt med børnene. Derfor udviklede de en metode, der inddrager alle sanser i læringen.

Udgangspunktet for metoden var at udvikle en form for pædagogik, der tager udgangspunkt i børnenes iboende musikalitet og kreativitet. De mente at børn lærer bedst hvis flere sanser bringes i spil – eksempelvis gennem brug af farver, former, historier og bevægelse. Ved at knytte mange sanser til den samme læring er læringen mere effektiv. Undervisningen bygger på et fundament af sange, eventyr og lege, som barnet kender fra førskole-musikundervisningen, ligesom der benyttes relativ solmisation fra Kodály-metoden i undervisningen.

Géza Szilvay betegner selv sin undervisning som "child-oriented”, idet han har et grundprincip om at man må fange børnene i deres verden af leg. Det er hensigten at barnet på relativ kort tid får de musikalske og tekniske kompetencer, der gør at et liv med og i musikken kan udfoldes. 

Et system for mange instrumentgrupper

Colourstrings begyndte som et strygersystem, med den indgangsvinkel, at hvis man udvikler øret, stemmen samt andre almene musikalske færdigheder, har man et stærkt grundlag hvorpå man kan tilegne sig instrumenttekniske færdigheder. Undervisningssystemet kan på den måde også overføres til andre instrumenter.
Szilvay-brødrenes betydning for musikken, musikpædagogik og finsk musikliv har været enorm. Eksempelvis er Helsinki Junior Strings et strygeorkester med internationalt renommé. Det er skabt med udgangspunkt i Colourstrings-metoden. 

Med Colourstrings har brødrene Géza og Cseba Szilvay skabt en pædagogisk metode, der er respekteret og anerkendt over hele verden.