Klaverindskoling i grupper for 6-7-årige - også i folkeskolen

PUV projekt ved Solveig Nielsen

Projektets formål:

  • At udvikle formater og materiale til klaverindskoling (6-7 år), der giver elever i grupper (også I i folkeskolen) mulighed for at stifte bekendtskab med det at spille et instrument og med de muligheder for fordybelse, selvudvikling (”møde sig selv i kunstnerisk arbejde”), kreative/skabende ( f.eks. komposition) og fysiske (sang, dans) processer, der kan ligge heri. Der lægges vægt på den kunstneriske dimension fra starten
  • At  vise, at musikudøvelse og glæden ved at lytte til musik er en værdi, man bærer med sig hele livet. Og at dette tilbud er muligt at give til alle børn!

Projektets output:

  • I løbet af projektet vil der blive fremstillet klaverundervisningsmateriale for grupper og hertil hørende pædagogisk refleksion over, hvordan de forskellige elementer opbygger elevernes musikfaglige, motorisk/fysiske, skabende, tekniske og musikalske kunnen/udvikling. Materialet skal i løbet af projektet afprøves på børnegrupper i musik- og folkeskoler samt på/af DKDM-studerende
  • Materialet præsenterer musikkens ”byggeklodser” (rytmer, elementær høre-/nodelære, formlære) og virker på den måde også fremmende på beskæftigelse med musik i bredere forstand. Bevægelse/dans og skabende processer (komposition) bidrager ligeledes til, at eleverne oplever, at det at beskæftige sig med musik appellerer til både ”krop og sjæl”
  • En teoretisk refleksion/analyse af gruppeundervisningsprocessen

Dette projekt tager således  pædagogisk afsæt i, at der er flere elever sammen I klaverundervisningen med de muligheder, det giver (større vægt på hørelære, almen musikforståelse, bevægelse, skabende processer mm), og dette danner således basis for metodikken. 

Disse tanker om at give alle børn en mulighed for at udtrykke sig musikalsk som en del af folkeskolens tilbud og således bringe alle børn i kontakt med musikken som et frirum og et non-verbalt ”sprog”, hvor den enkelte kan skabe sit eget udtryk – eller arbejde sammen med andre er nu med den nye folkeskolelov blevet en reel mulighed.

Solveig Nielsen er timelærer ved DKDM

 Projektet udføres i perioden August 2019 til August 2020.