Melodilære

PUV-projekt ved studielektor Per Bundgård
Det er hensigten med melodibogen at bygge videre på elevernes fundament men samtidig skabe et fælles sprog og referenceramme i forhold til melodilæren og desuden rumme de forskellige færdighedsniveauer, der altid er på et hørelærehold. I den forbindelse er den relative solmisation et stærkt, effektivt og sikkert redskab, hvis eneste ulempe er, at det tager lidt tid at vænne sig til.

Idéen med bogen er derfor, at alt melodimateriale skrives ind med dertilhørende relative solmisationsstavelser, således at de studerende, der ikke er vant til at anvende denne metode, umiddelbart kan aflæse og anvende disse og hurtigt opnå de faglige gevinster, der er herved; (sikkerhed, god intonation m.m.).

Bogen vil være en fortsættelse af den mangeårige tradition for pædagogisk og metodisk udviklingsarbejde inden for hørelærefaget, som vi har på DKDM, men lige så vigtigt; en meget kærkommen ressource i forsøget på at fastholde og tillige løfte det høje faglige niveau.

Per Bundgår er studielektor ved DKDM.

Projektet udføres i perioden august 2018 til august 2020.