Trompetstuderende

Mental træning

Kort præsentation af Jørn Ravnholts projekt
Jørn Ravnholt undersøger i dette PUV-projekt om brugen af redskaber fra præstationspsykologi kan optimere de studerendes udbytte i relationen med underviseren. I projektet arbejder Ravnholt med at synliggøre de studerendes modtagerforhold ift. input fra underviseren, samt at bevidstgøre om fordelingen af ansvar for denne kommunikation. Projektet inddrager underviseren og de studerende i fællesskab. Emnerne, der tages op fra præstationspsykologien, er ikke alene knyttet til de store præstationer på scenen, men også emner tilknyttet optimering af den daglige undervisning og øvning. Projektet vil potentielt kunne konkretisere og italesætte, hvordan læringsfeltet mellem underviser og de studerende kan optimere, ligesom det kan udvikle den tværfaglige indsigt i brugen af præstationspsykologien blandt undervisere.

Projektet udføres i perioden 2019-2020