Skab dig!

PUV-projekt ved Kirsten Juul Seidenfaden

Børn vokser og bliver stolte, når de mærker, at deres ideer har værdi. Og ideer har de masser af. Fantasien er i gang dagen lang, og deri ligger store skatte vi som musikpædagoger og musiklærere kan bruge.

SKAB DIG! er et pædagogisk projekt der skal sætte fokus på børnenes oplevelse og forløb i det, at skabe og komponere musik.

Det skal give musiklæreren konkrete redskaber til, hvordan man så får arbejdet med de skabende processer i musikundervisningen på såvel musikskole som folkeskole.

Børns glæde ved musikken
Børn skal beskæftige sig med musikalsk skaben såvel i folkeskolen som på musikskolerne. Det er en del af ”pakken” i den musikalske opdragelse og udvikling, og står beskrevet i skolernes bekendtgørelser.

Når børn er med til at skabe musik, føler de ejerskab og stolthed som i den grad er med til at garantere gode betingelser for glæden ved musikken.

Derudover er der en række andre sidegevinster, bl.a. udvikling af barnets kreative evner, det styrker fantasien, styrker lysten til at eksperimentere, udvikler barnets evne til at kommunikere og udtrykke sig m.m.

Musikalsk skaben er et spændende men også meget udfordrende område af musikfaget, da dét at få børn til selv at skabe, kræver meget af læreren: udover lærerens egne musikalske færdigheder, skal han kunne få åbnet op til en skabertrang i eleverne. Uden lysten og motivationen til at skabe, sker der ikke noget.

Jeg er optaget af, at gøre livet lettere for vores musiklærere i folkeskolerne og på musikskolerne. SKAB DIG! er et PUV-projekt, der skal støtte musiklærerens arbejde med børn og de skabende processer.

Projektets indhold
I løbet af projektet skal der udvikles undervisningsmateriale indeholdende sange, lege og øvelser, som skal afprøves på børnegrupper, DKDM studerende og musiklærere. Materialet bliver analyseret og gennemarbejdet, og udgives på forlaget Dansk Sang.

Kirsten Juul Seidenfaden er studieadjunkt og underviser i bl.a. musikpædagogik på AM-uddannelsen.

Projektet udføres i perioden august 2019 til august 2020.