Traditioner for undervisning i hørelære

Kort præsentation af Gorm Larsens projekt
Dette PUV-projekt er en kvalitativ undersøgelse og beskrivelse af videregående hørelæremetodik og -praksis på danske musikkonservatorier 1950-2019. Fokus i projektet er på metodiske strømninger samt faglig praksis og udvikling.

Pt eksisterer der ikke en udfyldende fremstilling af netop dette felt: Der findes et stort antal publikationer om overordnet hørelæremetodik og -praksis på begynder og mellemstadieniveau, men det samme er ikke tilfældet, når det gælder videregående niveau. Der er derfor et behov for at dokumentere og stadfæste den danske hørelæretradition og dets niveau bl.a. for kunne bringe den videre til kommende generationer af musikstuderende. En refleksiv gennemgang af hørelærefagets praksis, metoder og strømninger bidrager også med en historisk bevidsthed, der giver en platform for den fortsatte faglige udvikling af hørelærefaget.

Projektet udføres af Gorm Larsen i perioden 2019-2020.