Yngve Jan Tredes forelæsninger om det 20. århundredes musik frem til 1945

PUV-projekt ved docent Thomas Solak

Yngve Jan Trede (1933-2010), tidligere professor i musikteori på DKDM, holdt i 1972/73 på konservatoriet en række forelæsninger om det 20. århundredes musik.

Disse repræsenterer en fremstillingsform, hvor man gennem historisk og teknisk gennemgang ledsaget af musikeksempler formidler et overblik over et emne indenfor formanalysen – en fremstillingsform, som står i fare for at uddø, idet der kun findes få skriftligt overleverede materialer af den art.

Nærværende projekt skal formidle Yngve Tredes første 13 af disse forelæsninger i skriftlig (elektronisk) form på baggrund af de håndskrevne manuskripter, jeg har været i besiddelse af siden hans sidste år på DKDM. Det er projektets ambition, at den særlige tilgang til musikteorien, den praksisnære forståelsesramme og ikke mindst den minutiøse grundighed og musikalitet, som altid lå bag Tredes formidling, gennem udgivelsen kan tjene som inspiration for eftertiden. Dette gælder navnlig uddannelsen af nye musikteoretikere, men bestemt også nuværende undervisere og deres virke. Endvidere styrkes bredden og dybden i vores vidensgrundlag ved at materialet stilles til rådighed for alle DKDMs studerende.

Arbejdet vil bestå i tydning, redigering, renskrift og opsætning af de håndskrevne forelæsninger med ambition om så lidt indblanding som muligt. Der vil dog i nogle tilfælde være behov for redaktionelle tilføjelser, hvor teksten bliver for summarisk i sit oprindelige sigte mod at støtte en mundtlig formidling.

Thomas Solak er docent ved DKDM.

Projektet udføres i perioden august 2019 til august 2021.