FOKU-inspirationsmøder

To gange årligt afholder DKDM FOKU-inspirationsmøder, som er åbne for lærere såvel som for studerende. Måderne indeholder præsentationer af afsluttede såvel som igangværende projekter, faglige diskussioner, orienteringer fra konferencer mm.

Det er også på FOKU-inspirationsmøderne at de årlige priser i de studerendes refleksionsopgaver uddeles.