Kunst og læring-seminarer

Gruppen af forskere i forskningsprojektet Kunst og læring afholder løbende interne seminarer, som fungerer som værksteder for forskningsgruppen. Seminarerne udvikler forskningsprojektets fælles sprog og ramme gennem begrebsafklarende og metodemæssige diskussioner.

Til seminarerne inviterer gruppen en eller flere gæster med ekspertise inden for det seminars tema. Desuden inviteres lærere og studerende med særlig interesse for temaet. På den måde mødes kunstnerisk praksis, udviklingsvirksomhed og forskning fra såvel interne som eksterne kapaciteter i Kunst og læring-seminarerne.