Udviklingsforum

Udviklingsforum er et forum, der samler, faciliterer og udvikler FOKU-arbejdet på DKDM. I Udviklingsforum mødes arbejdsgrupper, der er samlet omkring fælles interesser og spørgsmål. Her giver kolleger input og sparring til hinandens projekter, ideer og begreber afprøves, videooptagelser gennemgås, optagelser gennemlyttes, tekster læses – kort sagt: FOKU-arbejde deles, udvikles og udfordres i fællesskab og på tværs af faggrupper. Udviklingsforum bestyres af lektor, ph.d. Anne Gry Haugland.

Under menupunkterne til venstre kan du finde eksempler på igangværende og afsluttede forløb i Udviklingsforum.