Basunstuderende

Den mundtlige koncertintroduktion under faget analyse/formidling

Projekt ved Martin Lohse (projektleder), Einar Kanding, Anders Brødsgaard, Søren Schauser og Thomas Solak

Projektets formål er at udvikle den mundtlige formidling af analysefaget på almen teori på DKDM, ved erfaringsudveksling samt vidensindsamling/undersøgelse af

  • Inspirerende koncertintroduktioner dokumenteret på video
  • Litteratur omkring koncertintroduktioner med fokus på formidlingsdelen
  • Muligheder for videreuddannelse og/eller vejledning fra dygtige formidlere på feltet

Deltagere: Martin Lohse (projektleder), Einar Kanding, Anders Brødsgaard, Søren Schauser og Thomas Solak

Varighed: 1. september 2020 – 31. august 2021