Aftagerpanelreferater

DKDM's aftagerpanel mødes 4 gange årligt og drøfter uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.
DKDM's aftagerpanel holder ca. 4 møder hvert år. 

Desuden deltager aftagerpanelets formand i Konservatorierådsmøde, når det er relevant. Dog mindst 2 gange årligt. Panelets mødedatoer og referater fra afholdte møder offentliggøres her. 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012