Trompet

Cookiepolitik

Læs om brugen af cookies på denne hjemmeside

HVAD ER EN COOKIE

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet  it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

VI BRUGER COOKIES TIL FØLGENDE FORMÅL:

  • NET_SessionId: Denne cookie stammer fra den platform som dkdm.dk kører på og er nødvendig for at sitet kan køre. Den anvendes til at adskille brugeres midlertidige data
  • SelectedKeywords: Denne cookie anvendes i forbindelse med filtrering på lister og er nødvendig for at dette kan fungere
  • SelectedLetter: Denne cookie anvendes i forbindelse med filtrering på lister og er nødvendig for at dette kan fungere
  • __utma, __utmb, __utmc, __utmz:  Disse cookies stammer fra Google Analytics  og bruges til at føre statistik over trafikken på siden, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siden. Læs Googles cookies-politik.
  • Du har mulighed for at bruge facebook til at dele indholdet af dkdm.dk med andre. Facebook bruger cookies til dette. Læs Facebooks cookies-politik.

AFVIS ELLER SLET COOKIES

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg, du foretager.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse (f.eks. ved tilmelding til nyhedsbrev), og personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart.
Læs mere i DKDM's privatlivspolitik

COOKIES

Learn about how we use cookies on this website

What are cookies?

Cookies are used by almost all websites. Sometimes using cookies is the only way to get a website to do the things that you want.

A cookie is a small text file which is stored on your computer or IT-equipment. Cookies make it possible for the website to recognise your device, and to gather information about the pages and functions that you use in your browser. However, cookies cannot identify who you are, what your name is, where you live, or whether your computer is used by one or several people.

We use cookies for the following purposes:

  • NET_SessionId: This cookie stems from the platform that dkdm.dk uses and is necessary for the site to function. It is used to separate the user's temporary data
  • SelectedKeywords: This cookie is used in connection with filtering of lists and is necessary for this function
  • SelectedLetter: This cookie is used in connection with filtering of lists and is necessary for this function
  • __utma, __utmb, __utmc, __utmz:  These cookies stem from Google Analytics and are used for the statistics on the traffic on the page, so that we may customise it for the users' needs. We receive information on number of visits, average visit lengths and the activities on the page. Read Google's cookies-policy here.
  • You have the possibility of using Facebook  to share the contents of  dkdm.dk with others. Facebook uses cookies for this. Read Facebook's cookies-policy here.

Rejecting or deleting cookies

You can reject cookies at any time by changing your browser settings. Access to these the settings depends on what browser you are using. However, setting your browser to reject all cookies might mean that you will be unable to enjoy some functionality, because the website will be unable to store the choices that you make.

USE OF PERSONAL INFORMATION

We do not gather personal information if you have not given it to us (by registering for a news letter e.g.) and your personal information will at no point be given or sold to third party.
Read more in RDAM privacy policy