IT-laboratoriet

DKDM inddrager den nyeste teknologi i musikuddannelserne

IT-laboratoriet er DKDMs teknologiske værksted til støtte af studier og undervisning. I laboratoriet kan studerende arbejde med forskellige støtteprogrammer til teori og hørelære, nodeskrivning, lyd, billeder, film og publicering på internet. Alle studerende på DKDM har en konto i systemet, som bl.a. rummer en hjemmeside og plads til datalagring.

IT-laboratoriet hører under området computerstøttet undervisning, som bestandigt arbejder på at inddrage ny teknologi i læringen på konservatoriets forskellige musikuddannelser. Læs mere på IT-laboratoriets hjemmeside. Ansvarlig for computerstøttet undervisning er docent i musikteoretiske fag Thomas Solak.