Instrumenter

Konservatoriets studerende har mulighed for at låne instrumenter

Konservatoriet ejer et stort antal instrumenter. Der er mere end 100 flygler og et stort antal klaverer. Der er syv orgler og en række cembaloer. Konservatoriet har anskaffet et meget omfattende slagtøjsinstrumentarium og et stort udvalg af øvrige instrumenter og teknisk udstyr.

Konservatoriet er begunstiget ved gennem tiderne at have indkøbt eller fået doneret et stort antal instrumenter, som konservatoriets studerende som orkestermusikere og instrumentalister i øvrigt kan låne. Lånene er strengt personlige, og det er en betingelse for at låne instrumenter, at de af den studerende forsikres for deres fulde værdi.