Instrumentsamling

Instrumentsamling på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, stiftet af Franz Marcus

Tankerne bag instrumentsamlingen  
En af tankerne bag instrumentsamlingen er over for de musikstuderende at sætte fokus på amatørernes betydningen for musiklivet samt tydeliggøre, at amatører udgør en uundværlig del af deres publikum.

Franz Marcus har ud fra denne tanke doneret en Pasquale Ventapane cello fra 1801 og en Sartory cellobue til instrumentsamlingen med ønsket om, at andre vil donere deres værdifulde instrumenter til samlingen ud fra denne tanke.

Det er hans ønske og forventning, at Ventapane-celloen vil hjælpe studerende til at perfektionere deres spil.

Udlån af instrumenterne i samlingen
Instrumenterne i samlingen udlånes for 1 år ad gangen til en af de bedste studerende i det pågældende instrument.

Udvælgelsen af de studerede sker efter afholdelse af en koncert og efter fælles vurdering foretaget af det pågældende instruments hovedansvarlige faglærer og faggruppelederen.

Koncerten annonceres i DKDM’s koncertkalender.

Franz Marcus
Initiativtageren til instrumentsamlingen, Franz Marcus, organiserede kammermusik i sit hjem i en lille lejlighed i Charlottenlund fra 1947. Talrige musikstuderende og fremtidige professionelle musikere deltog i hjemmets kammermusikaftener og lærte værdien af amatørernes hengivenhed for kammermusik. Senere i livet begyndte Franz Marcus en karriere som semiprofessionel cellist, og samtidig arbejdede han for at holde amatørkammermusikken i live, blandt andet gennem internationale bestræbelser og gennem en egen kammermusikforening i Bryssel.

Læs Franz Marcus’ erindringer fra efterkrigsårenes kammermusik (pdf)