Cellogruppe

Mål og resultater

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en statslig institution, der hører under Kulturministeriet. Konservatoriets formål er fastlagt i lovgivningen. Konservatoriets mission, vision og strategier er formuleret i en rammeaftale indgået med Kulturministeriet