Historie

Et kortfattet historisk overblik over konservatoriet

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) blev grundlagt i 1867 af komponisten Niels W. Gade og er som sådant Danmarks ældste professionelle musikuddannelsesinstitution. Med et studentertal på ca. 370 er det i dag Danmarks største musikkonservatorium med fokus på klassisk musik. Hendes Majestæt Dronningen er institutionens protektor.

Konservatoriet blev oprettet efter tysk forbillede, og det var Niels W. Gades hovedtanke, at et musikkonservatorium skulle yde en grundlæggende uddannelse af almen musikalsk karakter. Denne forestilling har siden været ledetråden i konservatoriets virksomhed, selvom der er sket væsentlige ændringer i grundlaget for driften siden 1867.

I 1948 overtog staten konservatoriet, som indtil da var en privat institution. Det nuværende lovgrundlag for konservatoriet er fastlagt i Lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.