mission og visioner

DKDM's mission og vision er styrende for konservatoriets daglige arbejde

Mission og vision

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums mission og vision er fastlagt i Rammeaftalen for 2019-2022, som er indgået med Kulturministeriet. Mission og vision er styrende for konservatoriets daglige virke. 

Mission

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal gennem uddannelse, udviklingsvirksomhed og kunstnerisk praksis på højeste niveau medvirke til udviklingen af musikkulturen og styrke dens centrale placering i samfundet.

Vision

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium repræsenterer det højeste internationale niveau og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet bidrager afgørende til formidling, aktualisering og løbende fornyelse af den klassiske musik i Danmark.

DKDM’s strategi og målsætninger

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musikliv som uddannelses- og kulturinstitution. Lærerkorpset rummer nogle af de betydeligste skikkelser i det klassiske musikliv og understreger sammen med den store søgning og de studerendes høje kunstneriske og faglige niveau institutionens position som internationalt anerkendt elitekonservatorium.

Inden for rammerne af det samlede musikalske virkefelt - komposition, musikalsk udøvelse og pædagogik m.v. - er konservatoriets position så stærk som nogensinde. Med afsæt i rammeaftalens overordnede målsætninger og nærværende strategi ønsker konservatoriet at styrke denne position i de kommende år - med Danmark og hele den øvrige verden som arena.

DKDM’s strategi for den kommende rammeaftaleperiode tager udgangspunkt i fem målsætninger:

  • DKDM uddanner dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse
  • DKDM skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden
  • DKDM skal styrke den internationale dimension i uddannelserne
  • DKDM skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning (hvis relevant) af høj kvalitet
  • DKDM skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution

Hent DKDM's rammeaftale for 2019-2022