Samarbejdsrelationer

DKDM samarbejder med talrige partnere og til mange sider, regionalt, nationalt og internationalt. Samarbejdet er oftest fagligt – dvs. kunstnerisk, pædagogisk eller forskningsmæssigt, men også mere administrative samarbejdsrelationer indgår, ligesom samarbejdet kan være af mere overordnet institutionel karakter eller rent projektbaseret.